Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat

Utolsó felülvizsgálat időpontja: 2019.04.03.

Rövidített változat

Az Albemarle nagyon komolyan veszi az ön Személyes Adatainak védelmét.

„Személyes Adat”: az Ön személyes vagy fizikai tulajdonságaira vonatkozó bármely olyan információ, amelynek segítségével Ön vagy más személyek azonosíthatók. Ezek közé tartozik tipikusan az Ön neve, e-mail címe, telefonszáma vagy születési ideje, de olyan információk is ide tartozhatnak, mint az ön IP-címe, a böngészőjének típusa vagy azok a weblapok, amelyeket a mi Weblapunk előtt felkeresett. Személyes Adatait azért kezeljük, hogy a Weblapot az Ön érdeklődéséhez szabhassuk és javítsuk a felhasználói élményét, válaszoljunk a megkereséseire és hogy értékeljük az online toborzási folyamaton keresztül Ön által benyújtott jelentkezéseket. Az Ön beleegyezésével sütiket használunk célzott megkeresések és a teljesítmény optimalizálása érdekében.

Ha többet szeretne tudni a Személyes Adatainak kezeléséről, kérjük, olvassa el Adatvédelmi Szabályzatunk alábbi, bővített változatát. Ha további információkat szeretne a Weblapunkon használt sütikről, kérjük olvassa el Süti Szabályzatunkat.

Bővített változat

Ez az adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: „Adatvédelmi Szabályzat”) írja le, hogyan kezeli az Albemarle Magyarország Kft. (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76., Magyarország; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-933903; a továbbiakban: „Albemarle”, valamint így értendő minden többesszám első személyű megfogalmazás is, azaz például: „mi”) www.albemarle.hu (a továbbiakban: „Weblap”) weblapon keresztül gyűjtött Személyes Adatokat. Weblapunk látogatóira felhasználókként hivatkozunk (a továbbiakban: „Felhasználók”).

TARTALOMJEGYZÉK

 1. KI A FELELŐS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉÉRT?
 2. KI AZ ALBEMARLE ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJE?
 3. MILYEN CÉLOKBÓL KEZELI AZ ALBEMARLE AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
  a. A Weblapunkon történő böngészése során kezelt Személyes Adatok
  b. Milyen Személyes Adatokat kezelünk, amikor Ön felveszi a kapcsolatot velünk
  c. Az online toborzási eljárásunk során kezelt Személyes Adatok
 4. HOGYAN ADJA ÁT AZ ALBEMARLE AZ INFORMÁCIÓKAT?
 5. MILYEN BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKET VEZETT BE AZ ALBEMARLE?
 6. MI TÖRTÉNIK, HA EGY GYERMEK HASZNÁLJA A WEBLAPUNKAT?
 7. HASZNÁL-E SÜTIKET AZ ALBEMARLE?
 8. HOGYAN MÓDOSÍTHATÓ EZ AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT?
 9. MELYEK AZ ÖN TÖRVÉNYES JOGAI?
 10. JOGORVOSLAT
 11. HOGYAN VEHETI FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT?

1. KI A FELELŐS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉÉRT?

Az Albemarle felelős a Személyes Adatainak a Weblapon való kezeléséért.

2. KI AZ ALBEMARLE ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJE?

A DataPrivacy@albemarle.com címen veheti fel a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselőnkkel, ha bármilyen kérdése van.

Képviselőnk az Európia Unióban az Albemarle Finance Company BV, 1022AB Amsterdam, Nieuwendammerkade 1, Hollandia.

3. MILYEN CÉLOKBÓL KEZELI AZ ALBEMARLE AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Személyes Adat”: az Ön személyes vagy fizikai tulajdonságaira vonatkozó bármely olyan információ, amelynek segítségével Ön vagy más személyek azonosíthatók.

Ezen a Weblapon az alábbi célokból kezelünk Személyes Adatokat:


(A) A WEBLAPUNKON TÖRTÉNŐ BÖNGÉSZÉSE SORÁN KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

Az általunk kezelt Személyes Adatok
E célból a következő Személyes Adatokat kezeljük: A böngészőjének típusa, azok a weblapok, amelyeket a mi Weblapunk előtt felkeresett, a linkek, amelyekre kattintott, IP-címek és a sütik által kezelt más információk.

A személyes adatok kezelésének célja
Sütiket vagy hasonló technológiákat használunk annak követésére, hogyan használja Ön a Weblapunkat, annak érdekében, hogy fejlesszük a Weblapunkat és javítsuk az Ön Felhasználói élményét, illetve, hogy Weblapunkat az Ön érdeklődéséhez szabhassunk. További információkat talál Süti Szabályzatunkban.

Tárolás időtartama
Az egyes sütik tárolási időtartama tekintetében a Süti Szabályzat 4. pontjában („Pontosan milyen sütiket használ az Albemarle?”) talál további információkat.

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön beleegyezése.

További megjegyzések
Bármikor felkeresheti a Weboldalunkat a Személyes Adatainak felfedése nélkül. Ehhez az szükséges, hogy kikapcsolja a sütiket.

(B) MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK, MIKOR ÖN FELVESZI A KAPCSOLATOT VELÜNK

Az általunk kezelt Személyes Adatok
E célból a következő Személyes Adatokat kezeljük: Név, e-mail cím, szervezet, telefonszám, ország, a kérésére vonatkozó információ, és bármely egyéb információ, amelyet Ön megad.

A személyes adatok kezelésének célja
Abból a célból kezeljük a Személyes Adatait, hogy válaszoljunk a megkereséseire és biztosítani tudjuk az Ön által kért szolgáltatást, valamint ügyfélszolgálati támogatást biztosíthassunk Önnek.

Tárolás időtartama
Személyes Adatait csak addig tároljuk, amíg az a megkeresésének ügyintézése érdekében szükséges, egyéb esetben pedig csak akkor kezeljük, ha jogszabály előírja a másolatok megőrzését, vagy ha ez jogi igények érvényesítése vagy az azokkal szembeni védekezés érdekében szükséges.

Az adatkezelés jogalapja
Az Önnel kötött szerződés teljesítése (a megkeresésének teljesítése).

(C) AZ ONLINE TOBORZÁSI ELJÁRÁSUNK SORÁN KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

Az általunk kezelt Személyes Adatok
E célból a következő Személyes Adatokat kezeljük: Név, titulus, nem, cím, e-mail cím, telefonszám, születési idő, katonai adatok, bevándorló jogállás, tagságok, felsőoktatási végzettség, szakképesítések, szakmai tapasztalat, tagság szakmai szervezetekben, a jelenlegi munkahelye, toborzás időpontja és módja, referenciák, korábbi munkahelyek, faji vagy etnikai adatok és fotók.

A személyes adatok kezelésének célja
A Személyes Adatait a jelentkezésének értékelése érdekében kezeljük.

Tárolás időtartama
A sikertelen jelentkezők Személyes Adatait a toborzási folyamat lezárása után hat hónappal töröljük, egyéb esetben csak akkor dolgozzuk fel, ha jogszabály előírja a másolatok megőrzését.

Az adatkezelés jogalapja
Jogos érdek (a jelentkező jelentkezésének elbírálása és értékelése) vagy beleegyezés (a Személyes Adatok különleges kategóriáira vonatkozóan).

4. HOGYAN ADJA ÁT AZ ALBEMARLE AZ INFORMÁCIÓKAT?

Albemarle csak az ezen Adatvédelmi Szabályzatban írt esetekben adja át az Ön Személyes Adatait. Átadhatjuk a Személyes Adatait az Albemarle-csoport leányvállalatainak, ha erre szükség van ahhoz, hogy felvehessék Önnel a kapcsolatot vagy teljesíthessék a kért szolgáltatásokat, illetve adminisztrációs célokból. Nem értékesítjük harmadik felek részére az ön Személyes Adatait.

Átadhatjuk a Személyes Adatokat harmadik fél szolgáltatók részére, különösen, de nem kizárólag külső tanácsadóknak, marketingeseknek, elemzési szolgáltatóknak vagy befektetőknek, az üzleti tevékenységünk folytatása és az Ön részére történő személyre szabott szolgáltatásnyújtás érdekében. Ezeket a szolgáltatókat gondosan választottuk ki és ha a vonatkozó jogszabályok ezt előírták, adatkezelési megállapodásokat kötöttünk velük.

Az adattovábbítás jogalapja jogos érdek (szolgáltatásaink nyújtása, szakemberek igénybevétele szolgáltatásaink nyújtásához).

Az Albemarle csak akkor továbbítja az Ön Személyes Adatait más adatkezelőknek, akik a saját céljaik érdekében Személyes Adatokat kezelnek, ha az szükséges és a vonatkozó jogszabályok megengedik. Az Albemarle csak akkor továbbíthatja az ön Személyes Adatait harmadik feleknek, ha ezt jogszabály megengedi vagy erre kötelezi, annak érdekében, hogy kivizsgálja a ténylegesen megvalósult vagy gyanított jogellenes cselekményeket, ezeket megelőzze vagy ezekkel kapcsolatban intézkedjen, beleértve többek között a csalásokat és a bármely személy testi épségének veszélyeztetésével járó helyzeteket. Az Albemarle emellett továbbíthatja Személyes Adatait a hatóságok vagy bűnüldöző szervek részére a törvényi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében, továbbá külső auditálás céljából.

Az Ön Személyes Adatainak fent felsorolt egyes címzettjei az EU/EGT térségen kívüli olyan országokban lehetnek, amelyek nem biztosítják ugyanazt a szintű védelmet a Személyes Adatok számára, mint amely az EU/EGT területén előírt, és amelyre nem vonatkoznak az Európai Bizottság által kibocsátott irányadó rendelkezések. Ebben az esetben az Albemarle megfelelő garanciákkal – pl. EU mintaklauzulákkal, adatvédelmi pajzzsal vagy CCR-hitelesítéssel – biztosítja az elvárt szintű adatvédelmet. Ha szeretne kapni egy példányt az Albemarle által használt garanciából, vegye fel velünk a kapcsolatot a DataPrivacy@albemarle.com címen.

5. MILYEN BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKET VEZETETT BE ALBEMARLE?

Megfelelő műszaki és szervezési biztonsági intézkedéseket alkalmazunk Személyes Adatainak a jogellenes megsemmisítéssel, elvesztéssel, megváltoztatással, jogosulatlan közléssel vagy hozzáféréssel szembeni védelme érdekében.

6. MI TÖRTÉNIK, HA EGY GYERMEK HASZNÁLJA A WEBLAPUNKAT?

Hacsak a jogszabályok ezt meg nem engedik, szándékosan nem gyűjtünk vagy tárolunk Személyes Adatok 16 éven aluli személyektől. A BÁRMELY WEBLAPOT FELKERESŐ SZEMÉLYEK KÖTELESEK NYILATKOZNI FELÉNK ARRÓL, HOGY BETÖLTÖTTÉK A 18. ÉLETÉVÜKET. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy 18 év alatti személytől kaptunk Személyes Adatokat, az Albemarle megteszi az elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy ezeket a Személyes Adatokat eltávolítsa a nyilvántartásaiból.

7. HASZNÁL-E SÜTIKET ALBEMARLE?

Az Albemarle a Személyes Adatait kezelő sütiket és más hasonló technológiákat használ a Weblapon. További információkat talál a Süti Szabályzatunkban vagy ezen Adatvédelmi Szabályzat 3. pontjában.

8. HOGYAN MÓDOSÍTHATÓ EZ AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT?

Az Albemarle saját hatáskörében időről időre módosíthatja ezt az Adatvédelmi Szabályzatot. Az Albemarle Adatvédelmi Szabályzatának esetleges módosításai feltüntetésre kerülnek jelen dokumentumban, az új változatok közzétételének időpontja pedig az Adatvédelmi Szabályzat elején olvasható. Az Adatvédelmi Szabályzatra vonatkozó minden lényeges változtatásról tájékoztatást adunk ezen a Weblapon.

Ha a Weblap szövege ellentmondásban áll ezen Adatvédelmi Szabályzat tartalmával, az Adatvédelmi Szabályzat az irányadó.

9. MELYEK AZ ÖN TÖRVÉNYES JOGAI?

A jogszabályi feltételek teljesülése esetén Ön számos jogosultsággal rendelkezik bizonyos Személyes Adatainak az Albemarle általi kezelésével kapcsolatosan. Önnek joga van

i. hozzáférést kérni az általunk kezelt, Önre vonatkozó Személyes Adatokhoz,
ii. kérni Személyes Adatainak helyesbítését,
iii. kérni Személyes Adatainak törlését,
iv. kérni Személyes Adatai kezelésének korlátozását,
v. kérni, hogy Személyes Adatait egy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja (az adathordozhatóság joga), vagy
vi. a jövőre vonatkozó hatállyal visszavonni bármely további hozzájárulást.


Adatkezelési jogok érvényesítése

Adatkezelési folyamatainkkal kapcsolatban kifogással élhet bizonyos ügymenetek kapcsán, például adatainak direkt marketing célú felhasználásának vonatkozásában (nevezetesen kereskedelmi célú emailek fogadása)

Kérjük, küldje el észrevételét a DataPrivacy@albemarle.com e-mail címre.


Arra is joga van, kivonja magát a kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntések hatálya alól.

A jogaival és az ezekre vonatkozó követelményekkel kapcsolatban további információkat az Európai Bizottság által közzétett tájékoztatásban talál: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-prote...

Kérjük, a fenti jogainak gyakorlásával kapcsolatos valamennyi kérését a következő címre küldje: DataPrivacy@albemarle.com. Kérésének benyújtásához használhatja a Kapcsolat űrlapot is a Weblapunkon. Ehhez válassza az „Adatvédelmi kérdés” lehetőséget a „Mivel kapcsolatban keres minket?” mezőben.

Mindemellett panasszal fordulhat a felelős adatvédelmi felügyeleti hatósághoz is, ha úgy gondolja, hogy mi nem tudunk kielégítően segíteni Önnek.


10. JOGORVOSLAT

Az adatkezeléssel kapcsolatos bármely panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: H-1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogvitákat az illetékes Törvényszék bírálja el.

11. HOGYAN VEHETI FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT?

Ha bármiféle kérdése van az Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatban, küldjön e-mailt az adatvédelmi tisztviselőnknek (a kapcsolattartási adatokat lásd a 2. pontban), vagy vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi címen:

Albemarle Corporation
4250 Congress Street, Suite 900
Charlotte, NC US-28209
Címzett: Vezető jogtanácsos